محصولات

نرم افزار جامع بودجه عملیاتی

معرفی نرم افزار جامع بودجه عملیاتی گروه نرم افزاری داتیس با طراحی و تولید نرم افزار جامع بودجه عملیاتی با رویکرد هوش تجاری با به کارگیری آخرین دستاوردهای علم IT این سازمان را در پیمودن راه بسوی تعالی یاری نموده است. با توجه به ضرورت و اهمیت وجود یک سیستم مکانیزه و خبره در جهت هوشمندسازی سیستم بودجه ریزی در شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی سیستم جامع بودجه داتیس با هدف بهبود کارایی و ایجاد بستر مناسب برای تصمیم...

نرم افزار مکانیزاسیون بازرسی گاز

معرفی نرم افزار مکانیزاسیون بازرسی گاز ظهور و بروز سیستم های اتوماسیون اداری که رشد چشمگیری در سازمان های کشور داشته است، توانسته معضلات بسیار زیادی از سازمان ها را کاهش دهد یا از بین ببرد. شرکت برنامه سازان شبکه داتیس نیز با بهره گیری از تخصص نیروهای توانمند و دانش روز دنیا سازمان ها را در جهت ارتقا روند اداری یاری می رساند. سامانه اتوماسیون بازرسی گاز با مکانیزه کردن فرآیند بازرسی گاز ذینفعان را در جهت رسیدن هر چه...