ارائه راهکار های مشاوره مدیریت دانش

واژه مدیریت دانش مجموعه ای نظام مند از راهکارهای مدیریتی است که برای هدف ارزش گذاری دانش، کارآمد سازی فرایند هایی که در محیط کار قرار دارد ایجاد و پیاده سازی می شود.واضح است که یک سازمان بدون دسترسی به سیستمی جهت جمع آوری و ذخیره سازی دانش خود ،نمی تواند از منابعی که در اختیار دارد به خصوص منابع انسانی به درستی استفاده کند. برای بیان درجه اهمیت استفاده از خدمات مشاوره ای در حوزه مدیریت دانش به این گفته اشاره می کنیم که یک انسان به خودی خود قادر به انجام مدیریت دانش نیست بلکه باید تحت شرایطی دانش را تولید و در نهایت آن را حفظ کرد و از آن برای استفاده و آموزش در زمان های آتی و ماکن های دیگر استفاده کرد.

گروه نرم افزاری داتیس طیف وسیعی از خدمات مشاوره ای را با محوریت مدیریت دانش ارائه می دهد. ما می توانیم به شما کمک کنیم تا شیوه های مدیریت دانش خود را افزایش دهید تا سرمایه گذاری خود را به حداکثر برسانید و کارایی عملیاتی بیشتری به دست آورید.  

مشاوره مدیریت دانش

اهمیت نقش مشاوران در حوزه مدیریت دانش در سازمان ها چیست؟

 • ایجاد دانش جدید در زمینه خدمات و محصولات در سازمان ها
 • تبادل اطلاعات با شرکت ها و سازمان های رقیب هم در داخل کشور و هم در ارتباط با شرکا و رقبای خارجی
 • ایجاد یک محیط رقابتی و افزایش انگیزه برای کارکنان سازمان ها (بطور مثال برگزاری مسابقات دانش و نمایشگاه های دانش که منجر به افزایش فعالیت های دانش خواهد شد.)
 • استفاده از بازخورد دستیابی به دانش جدید برای بهینه سازی رویه های مختلف کاری در آینده
 • برگزاری برنامه های آموزشی در جهت ارتقا و افزایش مسیر شغلی و در نهایت برنامه استخدام کارشناسان خبره و کار آزموده تر

یک مشاور مدیریت دانش چه وظایفی دارد؟

در یک سازمان و شرکت نیاز به داشتن مشاور در زمینه مدیریت دانش برای موارد زیر اهمیت دارد:

  1. ایجاد یکپارچگی و هماهنگی دانش در بین تامین کنندگان خدمات و محصولات و متقاضیان و مشتریان
  2. ایجاد ارتباط در زمینه های مدیریتی با شرکای خارجی برای گسترش فعالیت ها در جهت پیشبرد اهداف مشترک
  3. سیاست گذاری دانش مرتبط با شرکت های همکار واخلی و خارجی
  4. برگزاری کنفرانس ها و مسابقات و سمینارها با شرکای خارجی
خدمات مشاوره مدیریت دانش

 خدمات مشاوره مدیریت دانش داتیس

برخی خدمات مشاوره مدیریت دانش میتوانند با هم پوشانی داشته باشند. اینکه بتوان به ظرافت آنها را با هم و به تفکیک انجام داد به تبهر تیم مشاوره بستگی دارد.

خدمات مشاوره مدیریت دانش داتیس

  شناخت شرکت و ارزیابی وضع موجود

مهم ترین اقدام شناخت کامل مجموعه است. شناخت دقیق شرکت در فعالیت های مختلفی انجام می شود. مشاور با شناخت شرکت می داند از کجا و با چه سر فصلی مدیریت دانش را آغاز کند. 

 سنجش بلوغ مدیریت دانش در شرکت

سنجش بلوغ مدیریت دانش شرکت بر اساس یکی از مدل‌های معتبر و جامع سنجش بلوغ، سنجش می‌شود. در مدل سنجش بلوغ مدیریت دانش، بر اساس حوزه‌ها و شاخص‌های مشخص تعیین و با ارائه نقاط قوت و ضعف، امکان ترسیم نقشه راه پیاده‌سازی مدیریت دانش را فراهم می‌‌‌کند.

مشاوره مدیریت دانش در سازمانها
مشاوره مدیریت دانش در سازمان

 تدوین نقشه دانش خبرگان

بعد از شناسای حوزه ها، ارتباط بین آنها و شناسایی خبرگان، ارتباط بین آنها و نحوه دستیابی آنها تدوین می شود.

 تدوین درخت دانش

به منظور استخراج درخت دانش، طی انجام فعالیت های مربوطه، شاخه های اصلی، حوزه ها و برگ های دانشی مشخص و به صورت شماتیک طراحی و ارائه می گردد.

مشاوره مدیریت دانش

 تشکیل انجمن‌‌‌های خبرگی (COP) در شرکت

با تشکیل انجمن های خبرگی، ‌اشتراک‌گذاری و توسعه مهارت‌ها و دانش در میان کارکنان به درستی و بر اساس اصول مدیریت دانش در مدت زمان کمتری، انجام خواهد شد.

 ارزیابی و شناسایی ریسک حوزه های دانشی شرکت

ریسک حوزه ­های دانشی بر اساس فرمولی مشخص و ترکیبی از شاخص­ها محاسبه می شود. حوزه ای که ریسک کمتری دارد برای آغاز کار انتخاب شده و به ترتیب حوزه های در فرایند مدیریت دانش قرار می گیرند. 

مشاوره مدیریت دانش داتیس

 مدل سازی دانشی

در زمان استخراج و ثبت دانش باید بر اساس مدل سازی دانشی که انجام دادیم فیلد ها و حوزه های مشخصی را دریافت می کنیم. مدل سازی باید با حساسیت انجام شود تا از هدر رفت بخشی از دانش جلوگیری کرد.

 تدوین استراتژی مدیریت دانش شرکت

در پیاده­ سازی مدیریت دانش به صورت کامل یکی از حوزه های اصلی، تدوین استراتژی پیاده‌سازی مدیریت دانش و ارائه دورنمای مناسب در این حوزه است. برنامه‌ریزی استراتژی مدیریت دانش شرکت بایستی متاثر از استراتژی اصلی شرکت و در یک راستا صورت پذیرد.

مشاوره مدیریت دانش 1
مشاوره مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی

 تدوین آیین نامه ها و نظام نامه های مدیریت دانش

در استقرار و استمرار پیاده‌‌‌سازی مدیریت دانش در شرکت،یکی از اصول مهم طراحی ساختار سازمانی مناسب در این حوزه است. ساختار پیشنهادی باید متناسب با شرایط شرکت‌‌‌های ایرانی و قابل پیاده‌‌‌سازی در شرکت باشد. با تدوین آیین نامه ها مسیر مدیریت دانش شفاف شده و با ابلاغ نظام نامه ها افراد به انجام آنها ملزم خواهند شد.

 تدوین فرایند مدیریت دانش شرکت

در تعریف فرایند مدیریت دانش، مستندسازی، نگهداری، اشتراک­ گذاری، توسعه و استفاده از دانش و ابزارهای مورد استفاده پایش و تعیین میشود. در واقع باید چرخه مدیریت حیات دانش را پس از شناسایی اجزای آن تعریف کرد.

مشاوره مدیریت دانش
مشاوره مدیریت دانش

 پیاده سازی جامع مدیریت دانش با تکنیک های مختلف

با توجه به عصر تکنولوژی، یک از بهترین راه های پیاده سازی مدیریت دانش،نرم افزار مدیریت دانش است، به علت که تمامی گام ها را ساده کرده و مهمتر از آن ارزیابی را آسان و کاربردی می کند.

مستندسازی

روش های مختلفی به جهت استخراج و ثبت دانش های گوناگون وجود دارد. برای هر نوع فعالیت در فرایند مدیریت دانش، باید مستند سازی متناسبی صورت گیرد.

مشاوره مدیریت دانش

 توسعه فرهنگ تبادل دانش

پیاده‌‌‌سازی راهبردهای فرهنگی یکی از مراحل محوری است، که از ابتدای مدیریت دانش آغاز می‌‌‌شود. این فاز به‌‌‌ منظور تغییر فرهنگ افراد و واحدها از “احتکار دانش قدرت است” به “تبادل دانش قدرت است” شکل می‌‌‌گیرد.

 سنجش مدیریت دانش پس از اجرا

در راستای بررسی وضعیت مدیریت دانش و میزان تحقق اهداف و ارتقاء سطح بلوغ مدیریت دانش شرکت، در انتهای دوره زمانی نسبت به سنجش سطح بلوغ مدیریت دانش اقدام می­شود.

مشاوره مدیریت دانش

جهت مشاوره با کارشناسان داتیس تماس بگیرید :

مشتریان شاخص داتیس