نرم افزار ارزیابی عملکرد

نرم افزار ارزیابی عملکرد


توضیحات

در عصر کنونی، تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزیابی را اجتناب ناپذیر کرده است؛ به گونه ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از، ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها، یکی از علائم بیماری سازمان قلمداد می شود . هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد، از این رو، گروه نرم افزاری داتیس  اقدام به طراحی و تولید نرم افزار جامع ارزیابی نموده است، که این سیستم با دارا بودن قابلیت انعطاف پذیری بالا، امکان ارزیابی در حوزه های مختلف هر سازمان را فراهم می کند.

ارزیابی عملکرد سازمان، یکی از فعالیت های مهمی است که به هنگام ارزیابی استراتژی انجام می شود. نرم افزار ارزیابی عملکرد داتیس با تکیه بر انواع روش های ارزیابی به ارزیابی عملکرد سازمان می پردازد، نتایج مورد انتظار را با نتایج واقعی مقایسه می کند و مدیران سازمان را در جریان وضعیت کنونی سازمان قرار می دهد.

مدیریت استراتژیک داتیس یک سیستم جامع و منعطف است که در آن به مفاهیمی نظیر مقاصد استراتژیک، ایجاد همسویی استراتژیک بین برنامه های بخش های مختلف سازمان و پروژه ها توجه شده است و سازمان شما را در مسیر حصول موفقیت در مراحل مختلف تدوین و برنامه ریزی استراتژیک، جاری سازی و ارزیابی استراتژی ها یاری می کند.

اهداف نرم افزار ارزیابی عملکرد کارکنان

 • کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره وری
 • شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها
 • بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت ها، برنامه ها و اهداف آینده دولت
 • بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه های مصوب
 • ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه ها
 • ارتقای توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری
نرم افزار ارزیابی عملکرد

قابلیت های نرم افزار ارزیابی عملکرد

  • کنترل مداوم جریان امور در سازمان و استقرار چرخه مدیریت بهره وری
  • امکان طراحی ساختار برنامه استراتژیک مبتنی بر نیاز سازمان
  • شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان و تلاش در جهت شکوفایی و افزایش قابلیت ها و اصلاح فعالیت ها
  • بهبود تصمیم گیری در مورد حوزه و عمق فعالیت ها، برنامه ها و اهداف آینده دولت
  • بهبود تخصیص منابع و استفاده بهتر از امکانات و منابع انسانی در جهت اجرای برنامه های مصوب
  • ارتقای پاسخگویی در مورد عملکرد برنامه ها
  • ارتقای توانمندی سازمان در ارائه کمی و کیفی خدمات و رقابت پذیری
آشنایی بیشتر با جزئیات محصول

امکانات نرم افزار ارزیابی عملکرد

کنترل مداوم جریان امور در سازمان

ارتقای توانمندی سازمان

بهبود تصمیم گیری

شناسایی نقاط ضعف و قوت و مشکلات سازمان

نمایش ارزیابی عملکرد در قالب داشبورد مدیریتی

علاوه بر پیگیری اجرای اهداف، مقاصد و برنامه ها، بایستی پیشرفت عملکردها را نیز در فواصل زمانی معین پایش کرد. مقایسه عملکردهای حقیقی با برنامه ریزی شده مبنایی را برای ارزشیابی های دوره ای فراهم می کند.

مدیر باید به این نتایج توجه و دلیل عدم تحقق نتایج مورد انتظار را تعیین کند و این اطلاعات را برای بازبینی و اصلاح سیاست ها، رویه ها، اهداف و مقاصد بکار ببرد. کنترل پیشرفت عملکرد یکی از مهمترین روش های سنجش تحقق اهداف است. داشبورد مدیریتی داتیس به منظور تسهیل در امر جمع آوری اطلاعات، سنجش شاخص ها و تولید نتایج در قالب نمودارها تولید شده است و شما را در مسیر کنترل و پایش عملکرد یاری می رساند.

مشتریان شاخص داتیس