نرم افزار مدیریت استراتژیک

نرم افزار مدیریت استراتژیک


توضیحات

معرفی نرم افزار مدیریت استراتژیک

نرم افزار مدیریت استراتژیک، یک سیستم جامع و منعطف است که در آن به مفاهیمی نظیر مقاصد استراتژیک، ایجاد همسویی استراتژیک بین برنامه های بخش های مختلف سازمان و پروژه ها توجه شده است و سازمان شما را در مسیر حصول موفقیت در مراحل مختلف تدوین و برنامه ریزی استراتژیک، جاری سازی و ارزیابی استراتژی ها یاری می کند.

با توجه به نگرش جدیدترین نسخه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 بر مبنای برنامه ریزی استراتژیک و ارزیابی ریسک، نیاز به برنامه ریزی و پیاده سازی و به روز رسانی استراتژی ها، اهداف و نگرش ها در سازمان ها اجتناب ناپذیر شده است.

موفقیت در تدوین یک استراتژی کارآمد برای سازمان، گام اول در مدیریت استراتژیک است. اما این استراتژی تا زمانی که درسازمان به اجرا در نیاید، اهداف کوتاه مدت و حتی فعالیت های روزمره سازمان را تحت تأثیر خود قرار ندهد، هیچ مزیتی برای سازمان به ارمغان نمی آورد.

امکانات نرم افزار مدیریت استراتژیک

 • موفقیت در تدوین استراتژی ها
 • جاری سازی و ارزیابی استراتژی ها
 • سیتمی جامع و منعطف
 • امکانات عمومی
نرم افزار مدیریت استراتژیک

مزایای بکارگیری نرم افزار مدیریت استراتژیک

با توجه به تغییرات محیطی، که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی، لزوم به کارگیری برنامه ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیش از گذشته ملموس می شود. مدیریت استراتژیک فرآیند مستمر و نظام مندی است که با تکیه بر ذهنیتی پویا، آینده نگر و جامع نگر، به اعضای سازمان کمک می کند تا در تعیین اهدافی که به آینده مربوط می شود هر چه بهتر تصمیم گیری کنند و نیز چگونگی رسیدن به این اهداف را مشخص کنند.

 نرم افزار مدیریت استراتژیک، به شما این امکان را می دهد که به شیوه ای خلاق و نوآور در سازمان خود عمل کنید و آن را با ابتکار عمل تحت کنترل درآورید و کسب و کار خود را مدیریت کنید.

ویژگی های نرم افزار مدیریت استراتژیک

  • امکان دریافت اهداف کمی و کیفی سازمان در قالب برنامه های استراتژیک سازمان
  • امکان طراحی ساختار برنامه استراتژیک مبتنی بر نیاز سازمان
  • امکان ایجاد برنامه های استرتژیک به تفکیک واحد های سازمان و شرکت های زیر مجموعه
  • امکان تعریف برنامه زمانبندی سازمان
  • امکان پیوند دادن برنامه جامع ۲۰ ساله کشور با برنامه ریزی استراتژیک سازمان
  • امکان تعریف برنامه های عملیاتی همسو با استراتژی ها
 • امکان عملیاتی کردن برنامه های استراتژیک با ریز کردن مراحل تا طرح و فعالیت
 • قابلیت ترسیم گانت چارت برنامه ها
 • امکان اتصال شاخص های برنامه با وجوه ارزیابی
 • امکان وزن دهی به برنامه ها با هدف ارزیابی
 • عدم وابستگی به سخت افزار خاص
 • امکان اولویت بندی استراتژی های سازمان
 •  

راه حل جامع استراتژیک در سازمان شما

کارشناسان ما با عارضه یابی و بررسی سازمان هایی که تجربه ای در زمینه برنامه ریزی استراتژیک نداشته اند یا تجربه اندکی داشته اند آنان را در پیدا کردن جایگاه خود یاری کرده و راهکارهای پیشنهادی جهت تهیه نقشه کامل استراتژی را ارائه می کند.

سیستم مدیریت استراتژیک داتیس با پیوند دادن برنامه ها، اهداف و فعالیت های سازمان، به برنامه های سازمان جهت می دهد و به شما کمک می کند با استفاده از رویکرد سیستمی و با کمک ابزارهای مدیریت استراتژی و عملیات، استراتژی را به عملیات پیوند بزنید.

اجرای استراتژی ها مهمترین بخش از فرآیند مدیریت استراتژیک می باشد. سیستم مدیریت استراتژیک داتیس با استفاده از ابزارهای مختلف مانند به کار گیری کارت امتیازی متوازن( BSC) شما را در تبدیل استراتژی ها و چشم اندازهای سازمان، یاری خواهد نمود.

پس از جاری سازی برنامه در سازمان و برای آگاهی از اثر بخشی برنامه ها و حدود دستیابی به هدف ها، سیستم ارزیابی داتیس به ارزیابی برنامه ریزی استراتژیک می پردازد و مدیران سازمان را در جریان وضعیت کنونی سازمان قرار می دهد.

نرم افزار مدیریت استراتژیک، به سفارش گروه مهندسین مشاور رسا توسعه داده شده است، جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت این شرکت مراجعه کنید.

مشتریان شاخص داتیس